język wizualny

Czy wiesz dlaczego myślenie wizualne i komunikacja biznesowa z

wykorzystaniem języka wizualnego stała się tak popularna?

 

 

Bo jest skuteczna!

A dokładnie percepcja treści przekazywanych z wykorzystaniem języka wizualnego jest o przeszło 30% skuteczniejsza, niż treści przekazywane w tradycyjny  sposób.

 

Czego potrzebujesz, aby zacząć?


Paradoksalnie – niczego! 
Jeżeli potrafisz narysować kółko (nie musi być foremne), kwadrat, kreskę i kropkę to wystarczy, żebyś skutecznie posługiwał się językiem wizualnym

 

• Chcesz przykuć uwagę swoich rozmówców?
• Chcesz wdrożyć efektywną komunikację w firmie?
• Chcesz przekroczyć granice sztampowych prezentacji czy wystąpień?

 

Sprawdź co możemy razem zrobić:

 

O co chodzi w języku wizualnym?

Neurobiolodzy odkryli, że prawa półkula mózgu odpowiada za ogólne rozumienie otoczenia oraz tego, jak połączeń pomiędzy poszczególnymi jego elementami.  Lewa półkula jest natomiast odpowiedzialna za przetwarzanie informacji, w odróżnieniu od prawej, koncentruje się na pierwszym planie i na szczegółach.

Z dużym stopniem ogólności można powiedzieć, że funkcjonalnie lewa półkula odpowiedzialna jest za:

– mowę i rozumienie mowy
– obliczenia matematyczne
– pisanie
– logikę
– myślenie analityczne
– prawe pole widzenia
– stereognozję, czyli zdolność rozpoznania przedmiotów za pomocą dotyku.

 

Prawa półkula odpowiedzialna jest natomiast, za:

– kreatywność
– wyobraźnię
– myślenie abstrakcyjne
– zdolności muzyczne
– intuicję
– wyobraźnię przestrzenną
– zdolności artystyczne

Jedni z nas sprawniej posługują się prawą, a inni lewą półkulą. Jeżeli zaangażujemy silniej jedną półkulę mózgu przez dłuższy czas, doprowadzamy do znużenia i stopniowego „wyłączania” percepcji. A trafiając na złożony i trudny do zakomunikowania, popełniamy błąd, którego nauczył nas nasz system edukacji – tłumaczymy, czyli dalej mnożymy ilość informacji i tak już nie percepowanych przez naszych odbiorców. Co gorsza, tłumaczymy też przeważnie w formie werbalnej.

 

Co to znaczy dla komunikacji?

Dokładnie tyle, że jeżeli chcemy być usłyszani i zrozumiani przez wszystkich odbiorców, musimy uwzględnić w naszym przekazie różne kanały komunikacji. Ważne jest, żeby mając do przekazania czy zaprezentowania określona ilość informacji wykorzystywać impulsy, które stymulują raz jedną, raz przez drugą półkulę mózgu.

Wykorzystanie języka wizualnego podczas prezentacjiprocesu sprzedaży, planowania, czy zwyczajnie zapamiętywania sprawia, że zaczynamy myśleć obrazami. Już nie musimy skupiać uwagi na przekazywanych treściach i zapamiętywać dziesiątki informacji – teraz uwaga skupia się sama, a informacje podane w formie obrazów same się zapamiętują!

Co więcej, stosowanie języka wizualnego poszerza nasz zakres myślenia, przyśpiesza proces rozwiązywania problemów, a nawet sprawia, że proces ten jest po prostu przyjemny.


Dlatego, jeśli chcesz wiedzieć więcej o zastosowaniu języka wizualnego
w biznesie – skontaktuj się z nami

 

Zawsze warto rozmawiać!