Prawo autorskie oraz prawa…

 

…pokrewne w content marketingu

 

 

Celem szkolenia jest przekazanie kluczowych zagadnień z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz zastosowaniu w content marketingu. Szkolenie skupia się na odpowiedziach na najważniejsze zagadnienia pojawiające się w marketingu, takie jak ochrona pomysłów, ochrona przed plagiatem, korzystanie ze zdjęć oraz prawidłowe regulacje we współpracy pomiędzy firmą a twórcą.

Jest warsztatem wiedzy, który oprócz wiedzy pozwoli nabyć umiejętności pozwalające na ochronę własnych projektów i korzystanie z czyjejś pracy bez ryzyka popełnienia plagiatu.

W trakcie szkolenia dowiesz się m.in.:

 • co jest chronione prawem autorskim i jak się tą ochronę nabywa
 • jaka jest różnica między plagiatem a inspiracją
 • co i jak można cytować
 • jak bezpłatnie można korzystać z czyjeś pracy
 • kiedy można korzystać z wizerunku osoby umieszczonej na zdjęciu lub filmie
 • jak chronić swoje pomysły
 • jak dokumentować  naruszenia praw autorskich
 • jak dochodzić odszkodowań w przypadku naruszenia praw autorskich i jak wyliczyć ich wysokość
 • co powinno się znaleźć w umowie dotyczącej praw autorskich

Program szkolenia:

 1. Co chroni prawo autorskie?

  • ochrona wynikająca z prawa autorskiego i praw pokrewnych – sposoby jej uzyskania
  • ochrona wynikająca z prawa konkurencji – naruszenie własności intelektualnej jako czyn nieuczciwej konkurencji
  • ochrona know-how – sposoby jej uzyskania

 2. Współtwórstwo – czyli gdy dzieło ma więcej niż jednego twórcę

  • moment powstania współtwórstwa
  • zakres uprawnień współtwórców
  • dziedziczenie własności intelektualnej

 3. Plagiat i jak go uniknąć

  • rozróżnienie pojęć plagiatu/inspiracji/cytatu
  • nabycie umiejętności zgodnego z prawem korzystania z cudzej pracy

 4. Skutki naruszeń prawa autorskiego

  • kwestie dowodowe
  • ocena wysokości odszkodowań
  • wybór formy dochodzenia odszkodowania (mediacje, negocjacje, sąd polubowny, arbitraż)

 5. Korzystanie z wizerunku

  • poznanie zasad dotyczących ochrony wizerunku
  • poznanie różnicy między ochroną wynikającą z praw autorskich a ochroną przewidzianą w Kodeksie Cywilnym
  • poznanie narzędzi prawnych umożliwiających ochronę własnego wizerunku

 6. Umowy w prawie autorskim

  • sposoby i formy zawierania umów dotyczących własności intelektualnej
  • odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
  • wybór odpowiedniej formy umowy

O trenerze:

Jarosław Greser – doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UAM, studiował również administrację i socjologię. Partner w Kancelarii Ochrony Wiedzy i Wizerunku. Od 9 lat współpracuje z przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi w zakresie obsługi prawnej, w szczególności w obszarze prawa cywilnego, praw autorskich i prawa nowych technologii. Autor licznych publikacji z tego zakresu. Trener certyfikowany przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, specjalizujący się w szkoleniach z zakresu prawa i przedsiębiorczości. Prowadzi szkolenia dla organów administracji publicznej, firm oraz organizacji pozarządowych.

Czas trwania: 8 h

 

Szkolenie jest prowadzone w formule warsztatowej.


Tak, chcę wziąć udział780 zł. + VATZgłaszam się