…warsztaty z podstaw improwizacji wg Keitha Johnstone’a

 

Zapraszamy na warsztaty z praktycznych technik improwizacji.
Dzięki temu szkoleniu poznasz zupełnie nowe podejście i narzędzia do:
→ komunikacji, budowania relacji i zespołu,
→ motywacji, kreatywności i elastyczności
→ myślenia i działania
→ uważności na siebie i innych,
→ umiejętności korzystania z możliwości, zasobów i kompetencji własnych i innych.

 

Gdzie możesz wykorzystać techniki improwizacyjne?

 

Po pierwsze w pracy, a szczególnie gdy:
 • chcesz nauczyć się lepszej komunikacji i współpracy z innymi pracownikami, klientami, podwładnymi
 • chcesz odnajdywać się nawet w bardzo stresujących sytuacjach
 • pracując zespołowo chcesz wzmocnić poziom zaufania, umiejętności słuchania i kreatywności
 • potrzebujesz  mieć więcej pewności i mniej się denerwować się podczas wystąpień i w momentach, gdy nie wiesz, co powiedzieć lub zrobić

   

  oraz wszędzie tam
 • gdzie twoja praca wymaga od Ciebie kreatywności, elastyczności lub spontaniczności 

 

Po drugie:  w życiu osobistym i wszędzie tam, gdzie:
 • chcesz nauczyć się radzenia sobie z stresem, poczuciem porażki lub błędu
 • potrzebujesz nawiązać kontakt i  rozwijać dialog z innymi osobami (np. wyciągać tematy z rękawa)
 • komunikujesz się
 • chcesz poznać ciekawe sposoby na rozluźnienie i zabawę z rodziną, przyjaciółmi, itp.

 

Po trzecie: w pracy coachingowi i terapeutycznej gdy:
 • chcesz uelastycznić myślenie i działanie 
 • wzmocnić u klienta samoświadomość siebie i swojej wartości 
 • rozwinąć umiejętności komunikacyjne i relacyjne 
 • poszerzyć spektrum możliwości, perspektyw widzenia i odczuwania 
 • rozwinąć umiejętności teatralno – metaforyczne w pracy z klientem 

 

Co się będzie działo podczas warsztatu?
Przede wszystkim poznasz: 
 • genezę i metodykę teatru improwizacji 
 • techniki i procedury improwizacji 
 • podstawowe schematy blokowania, które stosujemy w życiu, aby utrzymać kontrolę nad sytuacją
 • wpływ pozytywnego nastawienia na kreatywność, współpracę i komunikację 
jednocześnie nauczysz się:
 • stosować techniki improwizacji w praktyce: w pracy, w domu, czy podczas rozmów ze znajomymi i przy okazji będziesz się świetnie bawić
 • zwiększać kreatywność własną i klienta 
 • świadomiej wykorzystywać różne poziomy komunikacji własnej i klienta
 • spontanicznego i autentycznego reagowania na informacje (werbalne i niewerbalne) pomiędzy tobą, a innymi oraz tego, jak tą umiejętność budować u innych
 • wywoływać stan flow (radosny przepływ energii)
 • budowania platformy porozumienia i humoru poszerzającej perspektywy widzenia, odczuwania i doświadczania rzeczywistości przez klienta 
 • efektywniej budować współpracujący zespół, bazujący na wzajemnej inspiracji i relacji opartej na zaufaniu i wsparciu
 • dzielenia się odpowiedzialnością za efekt współpracy 
 • traktować błędy, jako inspirację do tworzenia nowych jakości i działań
 • być  bardziej obecny (w „tu i teraz”), uważny i dostrzegający większą ilość możliwości, perspektyw i zasobów
 • wykorzystywać potencjał nieoczekiwanej zmiany zamiast budowania blokad i skupiania się na  ograniczeniach 
 • obniżania nadmiernej potrzeby kontroli nad sobą, sytuacją i innymi ludźmi 
Najbliższe terminy:

[upcoming category=”akademia-menedzera” count=”4″ time=”1″ phone=”1″ ]